نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس شهرستان بافق


طرح یاریگران زندگی با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد در مدارس شهرستان بافق در راستای نسلی شاداب و سالم اجرا می گردد.

قاسم زاده مدیر اموزش و پرورش در این خصوص اظهار نمود : طرح مذکوردر مرحله اول اجرا ، شامل 20 درصد مدارس استان در سه پایه ابتدایی ، متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه می باشد و در16مدرسه شهرستان بافقدر حال اجراست .

این طرح از طریق کانونی تحت عنوان کانون یاریگران زندگی در مدارس ؛ با برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی و....جهت دانش اموزان و والدین اجرا می شود.