نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای دوره راهنمای سفیران سلامت

اجرای دوره راهنمای سفیران سلامت

دوره راهنمای سفیران سلامت به مدت 8 ساعت ویژه همکاران شاغل در متوسطه اول و دوم از تاریخ 3 شهریورماه اجراخواهد شد.همکاران جهت ثبت نام در دوره به آموزشگاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه: